Professionelen

20. Wordt het verstrekken van algemene informatie beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?

Het verstrekken van algemene informatie is geen raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014.

Raad over financiële planning betreft immers raad over het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die de cliënt aangeeft, met uitzondering van het verstrekken van investeringsdiensten of elk ander advies dat betrekking heeft op individuele financiële producten.

Algemene informatie is geen specifiek advies aan een cliënt op grond van zijn behoeften en doelstellingen. Dergelijke informatie wordt vaak verstrekt aan de hand van nieuwsbrieven of brochures bestemd voor een algemene doelgroep (bijvoorbeeld cliënten van private banking).

Voorbeelden van informatie die niet als raad over financiële planning wordt beschouwd:

  • in het algemeen uitleg geven aan cliënten over de kenmerken en gevolgen van het in een vennootschap onderbrengen van een activiteit, over de juridische gevolgen van alternatieve technieken om een goed te schenken of over bepaalde buitenlandse belastingregimes;
  • bestaande of potentiële cliënten informeren over nieuwe wetgeving, over standpunten van de fiscale administratie of over bepaalde onderwerpen die van belang zijn in de context van successieplanning.