search_api_autocomplete

21. Moet ik mijn inschrijvingsaanvraag persoonlijk indienen?

De aanvraag wordt ingediend door het wettelijk bestuursorgaan of door een of meer personen die daartoe zijn gemachtigd en daarbij onder de verantwoordelijkheid van het wettelijk bestuursorgaan handelen.

Als de aanvraag door een specifiek daartoe gemachtigd persoon wordt ingediend, moet het bewijs van die specifieke machtiging in elk geval aan de FSMA worden verstrekt. Dat bewijs vormt een stuk van het inschrijvingsdossier.