Professionelen

21. Wordt het verstrekken van geïndividualiseerde informatie beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?

Het verstrekken van geïndividualiseerde informatie is op zichzelf geen raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014, ook al gebeurt het verstrekken van informatie op grond van de individuele situatie van een cliënt.

De wet van 25 april 2014 is immers slechts van toepassing als de geleverde dienst raad betreft over het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die de cliënt aangeeft.

Voorbeelden die niet als raad over financiële planning worden beschouwd:

  • de berekening van door de cliënt verschuldigde successierechten;
  • informatie over het toepasselijke erfstelsel bij gebrek aan specifieke maatregelen;
  • fiscale en erfrechtelijke adviezen die bij de commercialisering van een financieel product worden gegeven.