Professionelen

22. Wordt het geven van antwoorden op specifieke vragen beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?

Die antwoorden worden niet beschouwd als raad over financiële planning voor zover die antwoorden geen betrekking hebben op het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die de cliënt aangeeft.

In principe worden specifieke vragen gekenmerkt door de volgende drie elementen:

  1. ze hebben betrekking op een specifiek aspect van het recht of een rechtspunt betreffende een specifieke verrichting;
  2. het is niet nodig om de volledige situatie van de cliënt te kennen om een nauwkeurig en volledig antwoord te kunnen geven;
  3. de antwoorden mogen een persoonlijk karakter hebben.

Voorbeelden die niet als raad over financiële planning worden beschouwd:

  • een cliënt wenst een tweede verblijf in Frankrijk te verwerven en wil weten hoe hij die aankoop kan doen;
  • een cliënt vraagt informatie over de techniek van de gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom.