Professionelen

24. Worden de simulatiemodellen die door de onafhankelijk financieel planners en de gereglementeerde ondernemingen worden gebruikt beschouwd als financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?

Als die simulatiemodellen het mogelijk maken raad te geven over de financiële planning (anders gezegd als die hulpmiddelen op zich raad geven over het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die hij aangeeft), zal het gebruik ervan worden beschouwd als een activiteit van financiële planning onderworpen aan de vereisten van de wet van 25 april 2014.

Deze simulatiemodellen worden daarentegen niet beschouwd als financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014 als ze het niet mogelijk maken een raad te geven over de optimalisatie van het vermogen van de cliënt.

Voorbeeld:

simulatiemodellen gebruikt in het kader van het leveren van beleggingsdiensten (spaarcalculator of simulator waarmee een extrapolatie kan worden gemaakt van de toekomstige inkomsten op basis van de financiële producten in het vermogen).

Die simulatiemodellen zullen dus geval per geval worden geëvalueerd.