Professionelen

25. Mag het verstrekken van raad over financiële planning worden beperkt tot een deel van het vermogen van de cliënt?

Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, opgenomen in de overeenkomst inzake financiële planning, mag het verstrekken van raad over financiële planning betrekking hebben op een deel van het vermogen en niet het algehele vermogen.