Professionelen

26. Is het verstrekken van raad over financiële planning mogelijk als een volledig overzicht van het vermogen van een cliënt ontbreekt?

In principe heeft de raad over financiële planning altijd betrekking op het optimaliseren van het algehele vermogen. Dit houdt in dat de cliënt een volledig overzicht moet geven van zijn vermogen, zodat de onafhankelijk financieel planner of de gereglementeerde onderneming zijn doelstellingen en behoeften kan bepalen.

De wet heeft echter voorzien dat de cliënt de draagwijdte van de raad over financiële planning kan beperken door aan te geven op welke delen van zijn vermogen de raad over financiële planning betrekking moet hebben.

Als de cliënt weigert een volledig overzicht van zijn vermogen te geven en het voor de onafhankelijk financieel planner en de gereglementeerde onderneming onmogelijk is zijn behoeften en doelstellingen te bepalen, moeten de onafhankelijk financieel planner en de gereglementeerde onderneming zich onthouden van het verstrekken van raad over financiële planning aan die cliënt.

In dat geval mogen de onafhankelijk financieel planner en de reglementeerde onderneming algemene informatie aan de cliënt geven of antwoorden op specifieke vragen voor zover deze vragen geen betrekking hebben op de optimalisatie van het vermogen.