search_api_autocomplete

27. Ik was VOOR 1 mei 2022 actief als aanbieder van diensten met virtuele valuta. Wat moet ik doen om die activiteit te kunnen voortzetten?

U mag die activiteit voorlopig verder uitoefenen tot de FSMA zich over uw inschrijvingsaanvraag heeft uitgesproken.

De voorlopige toelating wordt niet automatisch verleend.

Vanaf 1 mei 2022 en vóór 1 juli 2022 moet u de FSMA er bijgevolg van in kennis stellen dat u deze activiteit verricht. U doet dit via een e-mail naar ofa@fsma.be met uw ondernemingsnummer als kenmerk.

Deze kennisgeving wordt gedaan door middel van het verplichte modeldocument opgesteld door de FSMA beschikbaar op aanvraag via een e-mail naar ofa@fsma.be.

Om uw voorlopige toelating te kunnen behouden, moet u vóór 1 september 2022 een volledig inschrijvingsdossier indienen.

Dient u binnen deze termijn geen inschrijvingsaanvraag in, dan vervalt uw voorlopige toelating van rechtswege.

Tijdens de volledige periode waarin u over een voorlopige toelating beschikt, moet u zich conformeren aan de wet van 18 september 2017 en aan de ter uitvoering van die wet genomen besluiten en reglementen.