Professionelen

27. Mag het verstrekken van raad over financiële planning worden beperkt tot het onderzoek van het fiscaal recht en de fiscaliteit?

In principe moet het verstrekken van raad over financiële planning de vier dimensies voorzien door de wet belichten, namelijk het burgerlijk recht, het fiscaal recht en de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, en de economische en financiële context.

Als de cliënt niet wenst dat zijn situatie het voorwerp uitmaakt van een multidisciplinaire analyse die rekening houdt met die vier dimensies, moet dit verzoek van de cliënt in de overeenkomst worden vermeld.

Er dient omzichtig gebruik te worden gemaakt van een systeem waarbij de cliënt de uitgesloten aspecten aankruist. Het is beter dat de cliënt zelf aangeeft welke aspecten hij van de raad over financiële planning wenst uit te sluiten.

In elk geval dient de cliënt op de hoogte te zijn van de verplichting om die 4 dimensies bij de raad over financiële planning te belichten. Het initiatief om de draagwijdte van het raad over financiële planning te beperken ligt bij de cliënt.