search_api_autocomplete

28. Ik ben al ingeschreven en wens een bijkomende inschrijving. Wat moet ik doen?

Als u al in het register van de FSMA bent ingeschreven als aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of als aanbieder van bewaarportemonnees, en u daarnaast ook de andere activiteit wil verrichten waarvoor u nog geen inschrijving hebt verkregen, moet u een tweede aanvraag indienen. 

Gegevens en documenten die al in uw dossier zitten en die nog steeds gelden, moet u niet opnieuw aan de FSMA voorleggen.

U moet opnieuw een eenmalig bedrag betalen voor de indiening van een inschrijvingsaanvraag.