Professionelen

28. Mag een onafhankelijk financieel planner of een gereglementeerde onderneming een beroep doen op externe deskundigen om bepaalde dimensies van financiële planning te behandelen?

Ja, de onafhankelijk financieel planner en de gereglementeerde onderneming mogen een beroep doen op externe deskundigen om bepaalde aspecten van financiële planning te behandelen. De verplichting van een multidisciplinaire analyse is geen bezwaar om een beroep te doen op externe adviesgevers, indien en voor zover de onafhankelijk financieel planner of de gereglementeerde onderneming niet over de noodzakelijke knowhow beschikt om één van de dimensies van financiële planning te behandelen.

Ze moeten evenwel over de passende deskundigheid beschikken om rekening te houden met het gespecialiseerde externe advies in hun raad over financiële planning. In elk geval blijven de onafhankelijk financieel planner en de gereglementeerde onderneming verantwoordelijk voor het advies opgenomen in de raad over financiële planning.