Professionelen

29. Mag een onafhankelijk financieel planner of een gereglementeerde onderneming in zijn raad over financiële planning de cliënt verwijzen naar een deskundige voor internationale aanknopingspunten of wanneer aspecten van buitenlands recht in de raad over financiële planning moeten worden opgenomen?

De onafhankelijk financieel planner of de gereglementeerde onderneming die vaststelt dat er moet worden ingegaan op internationale aanknopingspunten of aspecten van buitenlands recht mag in zijn raad over financiële planning vermelden dat het aangewezen is met een expert in de plaatselijke wetgeving na te gaan of de beoogde financiële planning uitgevoerd kan worden.