Professionelen

3. Hoe kunt u een aanvraag tot vergunning als onafhankelijk financieel planner indienen bij de FSMA?

Vergunningsaanvragen kunnen bij de FSMA worden ingediend via elektronische weg (opm@fsma.be) én door een dossier voor een vergunningsaanvraag per post te versturen.

De FSMA heeft een memorandum over het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner naar Belgisch recht opgesteld. Lees dit document alvorens uw dossier voor een vergunningsaanvraag op te sturen.

Alle vragen betreffende het dossier voor een vergunningsaanvraag kunnen naar de FSMA worden gestuurd via volgend emailadres: opm@fsma.be.