Consumenten
 • a) Wat is de impact van de coronacrisis en de beurscrash op mijn aanvullend pensioen? Zullen mijn reserves dalen?

  Hoeveel uw aanvullend pensioen uiteindelijk zal bedragen bij pensionering, hangt af van hoeveel bijdragen er worden betaald, hoe lang er wordt gespaard en hoeveel rendement de beleggingen opbrengen.

  Of uw reserves zullen dalen als gevolg van het huidige beursklimaat hangt af van het type van overeenkomst dat u heeft gesloten en de mate van risico dat u bereid was te nemen:

  • indien uw reserves worden beheerd door een pensioenfonds of in een tak 23-verzekeringsproduct, fluctueren de reserves op basis van de onderliggende beleggingen. Zijn de rendementen negatief, dan dalen ook uw pensioenreserves;
  • meestal wordt het VAPZ opgebouwd in een tak 21-verzekeringsproduct. In dat geval heeft u recht op een gewaarborgd rendement, dat mogelijk wordt aangevuld met een winstdeelname;

   OPGELET! In het huidige renteklimaat kan het gewaarborgd rendement de facto ook negatief zijn, omdat ofwel de gewaarborgde rentevoet negatief is ofwel de kosten verbonden aan uw VAPZ hoger zijn dan de gewaarborgde rentevoet.

  Wettelijke bescherming in het kader van het VAPZ

  Dankzij een wettelijke bescherming heeft u bij pensionering in ieder geval recht op het deel van de gestorte bijdragen dat niet gebruikt werd voor de financiering van de dekking overlijden (en/of desgevallend voor de financiering van het solidariteitsluik). U zal de door u gestorte pensioenbijdragen dus in elk geval terugbetaald krijgen, zelfs als de beleggingen slecht zouden evolueren.