search_api_autocomplete

3. Wat wordt verstaan onder 'aanbieders van diensten met virtuele valuta'?

Het begrip 'aanbieders van diensten met virtuele valuta' viseert twee afzonderlijke categorieën van aanbieders van diensten:

  • de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, die bestaan uit aan- of verkoopverrichtingen, met eigen kapitaal, waarbij
    • virtuele valuta worden gewisseld voor fiduciaire valuta, of
    • fiduciaire valuta worden gewisseld voor virtuele valuta;
  • de aanbieders van bewaarportemonnees m.a.w. diensten om, namens cliënten, cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.

Voorbeelden van wat hier dus niet wordt geviseerd:

  • de bemiddelingsactiviteiten ('broking') waarbij een cliënt in contact wordt gebracht met een derde tegenpartij, of zijn verrichting op een multilateraal handelsplatform van virtuele valuta moet uitvoeren;
  • de emittenten van virtuele activa;
  • de multilaterale uitwisselingsplatformen van virtuele activa;
  • de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta.