Professionelen

31. Wat wordt verstaan onder ‘sociale zekerheid en bestaanszekerheid’?

Met sociale zekerheid en bestaanszekerheid wordt op de eerste plaats een analyse van de elementen met betrekking tot de vier pijlers van de bestaanszekerheid en de bijbehorende fiscaliteit bedoeld (wettelijk pensioen, aanvullend bedrijfspensioen met fiscale voordelen, individueel pensioensparen met fiscaal voordeel, individueel sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel).

Afhankelijk van de situatie van de cliënt kan het relevant zijn om andere aspecten van de sociale zekerheid (zoals het stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering) aan te snijden in de raad over financiële planning. Het is de taak van de onafhankelijk financieel planner en de gereglementeerde onderneming om te bepalen welke elementen van de sociale zekerheid en van de bestaanszekerheid relevant zijn voor de cliënt.

De onafhankelijk financieel planner of de gereglementeerde onderneming zijn evenwel niet verplicht over te gaan tot de exacte berekening van het pensioen of andere aspecten van de sociale zekerheid van de cliënt.