search_api_autocomplete

31. Welke wijzigingen in uw inschrijvingsdossier moet u ter kennis brengen van de FSMA en wanneer?

Alle wijzigingen van de verstrekte informatie, ongeacht bij de inschrijvingsaanvraag of later, moet u onmiddellijk ter kennis brengen van de FSMA via een e-mail naar ofa@fsma.be met uw ondernemingsnummer als kenmerk.

Om de geactualiseerde informatie aan de FSMA mee te delen, moet u de documenten gebruiken die deel uitmaken van uw inschrijvingsaanvraag en enkel de velden invullen waarop de wijzigingen betrekking hebben.