Professionelen

32. Wat wordt verstaan onder ‘de economische en financiële context’?

Met economische en financiële context worden op de eerste plaats de algemene macro-economische tendensen bedoeld (bijvoorbeeld: periode van inflatie of van deflatie, hoge of lage rente enz.) en de andere tendensen die relevant worden geacht op grond van de samenstelling van het vermogen.