Professionelen

33. Mag een verzekeringsonderneming van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op haar statuut van gereglementeerde onderneming om in België raad te verstrekken over financiële planning zonder te beschikken over een vergunning als onafhankelijk financieel planner, als die activiteit haar in haar land van herkomst verboden is?

Nee, want haar statuut in haar land van herkomst verbiedt de activiteit van raad verstrekken over financiële planning.