Professionelen

34. Mag een Belgische verzekeringsonderneming zich beroepen op haar statuut van gereglementeerde onderneming om raad te verstrekken over financiële planning?

Nee, een Belgische verzekeringsonderneming mag geen raad verstrekken over financiële planning. Artikel 9 van de wet van 9 juli 1975 betreffende het statuut en de controle van verzekeringsondernemingen bepaalt immers dat het maatschappelijk doel van een verzekeringsonderneming beperkt moet zijn tot de verzekering, de kapitalisatie of het beheer van gemeenschappelijke pensioenfondsen en van de verrichtingen die er rechtstreeks uit voortvloeien.