Professionelen

35. Mag een verzekeringstussenpersoon van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op zijn paspoort om raad te verstrekken over financiële planning?

Financiële planning wordt niet gedekt door het paspoort van een verzekeringstussenpersoon, maar het paspoort sluit het verstrekken van dergelijk advies niet uit. Dit betekent dat die verzekeringstussenpersoon in het kader van de activiteiten van een bijkantoor (dus niet het vrij verrichten van diensten) van rechtswege raad over financiële planning mag verstrekken, voor zover die activiteit in zijn land van herkomst niet is uitgesloten (cf. artikel 34, § 3 van de wet).