Professionelen

36. Mag een beleggingsonderneming van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op haar paspoort om advies te verstrekken over financiële planning in het kader van het vrij verrichten van diensten?

Nee, want financiële planning wordt niet gedekt door het paspoort. Deze beleggingsondernemingen mogen daarentegen wel raad verstrekken over financiële planning via de oprichting van bijkantoren (cf. artikel 34, § 3 van de wet).