Professionelen

37. Mag een kredietinstelling van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op haar paspoort om in België raad te verstrekken over financiële planning?

Financiële planning wordt gedekt door het paspoort van een kredietinstelling. Dit betekent dat een kredietinstelling van rechtswege raad mag verstrekken over financiële planning via de oprichting van bijkantoren of in het kader van het vrij verrichten van diensten (cf. artikel 34, § 4 van de wet).