Professionelen

38. Moeten bijkantoren van gereglementeerde ondernemingen van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich melden bij de FSMA om activiteiten van financiële planning uit te oefenen in het kader van artikel 34, § 3 en 4 van de wet?

Nee, die bijkantoren mogen van rechtswege activiteiten van financiële planning uitoefenen zonder zich voorafgaand bij de FSMA te melden.

Dit recht staat los van de procedure van kennisgeving die moet worden gevolgd om een nieuw bijkantoor van een gereglementeerde onderneming te vestigen.