Consumenten
  • Als werkgever wil ik mijn personeelsleden een extraatje geven voor hun geleverde inspanningen tijdens de coronacrisis. Ik zou daarvoor gebruik willen maken van een aanvullend pensioenplan. Kan ik hiervoor een nieuw pensioenplan invoeren? Kan ik de bijdragen van mijn huidig aanvullend pensioenplan wijzigen?

    Indien u een nieuw pensioenplan wenst in te voeren of een bestaand plan wenst te wijzigen, dienen de normale procedures te worden gevolgd. Er zijn geen specifieke regels in het kader van de Coronacrisis. Meer informatie over het invoeren of wijzigen van een pensioenplan

  • Kan ik bepaalde personeelsleden individueel bevoordelen?

    Indien in de onderneming reeds voor alle werknemers een collectief aanvullend pensioenstelsel bestaat, is het toegelaten om een aanvullend pensioen te beloven aan één welbepaalde werknemer. In dat geval spreekt men van een individuele toezegging.

    Eén van de doelstellingen van de wet op de aanvullende pensioenen is om het aanvullend pensioen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Daarom wordt de toekenning van een individuele pensioentoezegging aan strikte voorwaarden onderworpen die u hier kan nalezen.