Professionelen

4. Binnen welke termijn dient de FSMA een vergunningsaanvraag te behandelen?

De FSMA dient zich binnen drie maanden na ontvangst van een volledig dossier uit te spreken over het al dan niet toekennen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner.

De verwerkingsduur van het dossier is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van het dossier ter ondersteuning van de vergunningsaanvraag en van de snelheid waarmee de kandidaat-onafhankelijk financieel planner op de vragen van de FSMA antwoordt.

Het verdient aanbeveling contact op te nemen met de FSMA alvorens een dossier voor een vergunningsaanvraag in te dienen.