Professionelen

42. Mag een onafhankelijk financieel planner een mandaat of volmacht op de rekeningen van zijn cliënten bezitten?

Nee, onafhankelijk financieel planners mogen geen mandaat of volmacht bezitten op een rekening van hun cliënten, tenzij van inwonende gezinsleden en van handelsvennootschappen waarvan ze effectieve leider zijn.

Een recht van inzage is daarentegen wel toegestaan.