Professionelen

44. Mag een relatiebeheerder van een gereglementeerde onderneming de raad over de financiële planning aan de cliënt overhandigen en de inhoud ervan toelichten?

De relatiebeheerder mag de raad over de financiële planning aan de cliënt overhandigen. De relatiebeheerder mag de juridische termen uitleggen die zijn gebruikt in de raad over de financiële planning, zodat de cliënt dit document begrijpt. In dit verband mag de relatiebeheerder de raad over de financiële planning van uitleg of commentaar voorzien. Relatiebeheerders die van deze mogelijkheid gebruikmaken, dienen bijzondere aandacht te besteden aan hun opleiding met betrekking tot de technieken en juridische termen die in het kader van financiële planning worden gebruikt.

Als de cliënt tijdens het uitleggen of verduidelijken van de juridische termen vragen stelt die verband houden met de beoordeling van de gebruikte planningstechniek, zijn de gespecialiseerde diensten van de gereglementeerde onderneming verplicht de planning opnieuw te bekijken. Hun tussenkomst dient dan overeenkomstig de wet te gebeuren.