Professionelen

5. Welke kosten gaan gepaard met het statuut van onafhankelijk financieel planner?

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning als onafhankelijk financieel planner dient een bijdrage aan de FSMA te worden betaald. Overeenkomstig artikel 28, § 1 van het koninklijk besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA dienen alle ondernemingen die een aanvraag tot vergunning indienen een bijdrage van 2.500 EUR te betalen aan FSMA voor het onderzoek van die aanvraag.

Na het verkrijgen van de vergunning dienen onafhankelijk financieel planners een jaarlijkse bijdrage te betalen die als volgt wordt berekend:

  • een forfaitair basisbedrag van 2.500 EUR;
  • het basisbedrag wordt verhoogd met
    • 500 EUR per medewerker die gemachtigd is om de persoon te vertegenwoordigen bij het verstrekken van raad over financiële planning als de onafhankelijk financieel planner een natuurlijk persoon is;
    • 500 EUR per effectieve leider vanaf de tweede effectieve leider en 500 EUR per medewerker die gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen bij het verstrekken van raad over financiële planning als de onafhankelijk financieel planner een rechtspersoon is.

De som van de bedragen die de onafhankelijk financieel planner verschuldigd is, is geplafonneerd op 10.000 EUR.