Professionelen

6. Dienen de onafhankelijk financieel planner en de medewerkers die gemachtigd zijn om de onafhankelijke financiële planner te vertegenwoordigen over specifieke diploma’s, certificaten en/of praktijkervaring te beschikken?

De wet bepaalt dat de onafhankelijk financieel planner en de medewerkers die gemachtigd zijn om hem te vertegenwoordigen over de passende deskundigheid moeten beschikken. De controle van die deskundigheid zal onder meer, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op de behaalde diploma’s en de gevolgde opleidingen betreffende de vier aspecten die de financiële planning kenmerken: het burgerlijk recht, het fiscaal recht en de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, en de economische en financiële context.

De FSMA beoordeelt geval per geval of een kandidaat-onafhankelijk financieel planner of een medewerker die gemachtigd is om hem te vertegenwoordigen al dan niet beschikt over de passende deskundigheid, rekening houdend met alle elementen in het dossier ter ondersteuning van de vergunningsaanvraag.