search_api_autocomplete

6. Wat wordt verstaan onder 'diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta'?

De term 'diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta' verwijst naar diensten die bestaan uit aan- of verkoopverrichtingen, met eigen kapitaal, waarbij

  • virtuele valuta worden gewisseld voor fiduciaire valuta, of
  • fiduciaire valuta worden gewisseld voor virtuele valuta.

De voorwaarde om eigen kapitaal te gebruiken, impliceert dat de aanbieder van diensten als tegenpartij optreedt bij de aan- of verkoopverrichting, naar analogie van bijvoorbeeld de activiteiten van een wisselkantoor.

De bemiddelingsactiviteiten ('broking') waarbij een cliënt in contact wordt gebracht met een derde tegenpartij, of zijn verrichting op een multilateraal handelsplatform voor virtuele valuta moet uitvoeren, worden bijvoorbeeld dus niet geviseerd.

De exploitanten van de Automated Teller Machines (ATM’s), die het omruilen van virtuele valuta tegen fiduciaire valuta en omgekeerd mogelijk maken, zullen daarentegen worden beschouwd als aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta.