Professionelen

7. Wie moet in het geval van een onafhankelijk financieel planner die een rechtspersoon is over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken?

  • de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de onderneming;
  • de personen belast met de effectieve leiding; en
  • eventueel de medewerkers die gemachtigd zijn om de onafhankelijk financieel planner te vertegenwoordigen.