Professionelen

8. De vergunningsaanvraag van een onafhankelijk financieel planner die een rechtspersoon is, moet vermelden wie met de effectieve leiding is belast. Wat wordt onder ‘effectieve leiding’ verstaan?

Iedereen die onder welke naam of in welke hoedanigheid ook (bestuurder, zaakvoerder, directeur, …) aan de leiding of het beleid van de onderneming participeert of die een reële invloed heeft op de feitelijke leiding van de onderneming, wordt als effectieve leider beschouwd.