search_api_autocomplete

8. Wat wordt verstaan onder 'aanbieden van bewaarportemonnees'?

De term 'aanbieden van bewaarportemonnees' verwijst naar de diensten om, namens zijn cliënten, cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.