Professionelen

A.13. Wat is een 'passende organisatie'?

Alternatieve-financieringsplatformen moeten een passende organisatie hebben. Dat betekent:

 • dat de organisatie aangepast is aan de aard, omvang en complexiteit van hun activiteiten, zodat de inherente risico's goed beheerd worden;
 • dat de continuïteit van de uitgevoerde activiteiten gewaarborgd wordt; bijzondere aandacht moet worden besteed aan de continue werking van de IT-systemen;
 • dat het platform zich passend heeft verzekerd, met inbegrip van een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • dat het platform een adequate methode heeft om de beleggingsinstrumenten te selecteren die het commercialiseert;
 • dat het platform, als het beleggingsinstrumenten commercialiseert die in aanmerking komen voor belastingvoordelen, in staat is om na te gaan of de voorwaarden voor deze voordelen vervuld zijn;
 • dat het platform in staat is om te allen tijde de wettelijke vereisten na te leven om zijn vergunning als alternatieve-financieringsplatform te behouden; bijzondere aandacht moet worden besteed aan de procedures die het platform in staat stellen om
  • de vereiste minimuminformatie aan zijn cliënten te bezorgen;
  • een passendheidstoetsing uit te voeren;
  • een geschiktheidstoetsing uit te voeren (enkel als het beleggingsadvies geeft);
  • belangenconflicten passend te beheren;
  • cliëntengegevens op passende wijze te bewaren.

Het proportionaliteitsbeginsel staat centraal. Dat betekent dat platformen met een eenvoudiger businessmodel een minder ingewikkelde organisatie mogen hebben.