Professionelen

A.15. Wat is het 'wettelijk bestuursorgaan'?

Het wettelijk bestuursorgaan is het bestuursorgaan zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. Het draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de vennootschap. Het is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behalve deze waarvoor volgens de wet enkel de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Het wettelijk bestuursorgaan kan verschillende vormen aannemen naargelang de vennootschapsvorm. Zo is de raad van bestuur het wettelijk bestuursorgaan van een NV en is dit bij een BVBA onder de vorm van zaakvoerder(s) (eventueel in een college van zaakvoerders).

Het wettelijk bestuursorgaan mag niet verward worden met de effectieve leiding van de vennootschap.