Professionelen

A.16. Wat zijn de 'vereiste kwaliteiten gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering te voeren'?

De FSMA gaat na of de invloed van een persoon die de controle uitoefent over een alternatieve-financieringsplatform een gezond en voorzichtig beleid in de weg kan staan. De controle hierop gebeurt onder meer aan de hand van een vragenlijst die voor elke controlerende persoon moet worden ingevuld.

Een alternatieve-financieringsplatform is een onderneming

  • die geen gereglementeerde onderneming is
  • en die bij wijze van gewone professionele activiteit alternatieve-financieringsdiensten verstrekt op Belgisch grondgebied, ook als dat niet haar hoofdactiviteit is.

De FSMA gaat na of de invloed van een betekenisvolle aandeelhouder van VVB een gezond en voorzichtig beleid kan in de weg staan. De controle hierop gebeurt onder meer aan de hand van een vragenlijst die voor elke betekenisvolle aandeelhouder moet worden ingevuld.