Professionelen

A.3. Hoeveel kost een vergunning als alternatieve-financieringsplatform?

Met een vergunning bij de FSMA als alternatieve-financieringsplatform gaan twee types kosten gepaard, die

  • voor het onderzoek van de aanvraag tot vergunning is eenmalig een bedrag van 2.500 EUR verschuldigd, te betalen bij de indiening van de aanvraag tot vergunning;
  • jaarlijks is een bijdrage van 2.500 EUR tot dekking van de toezichtskosten van de FSMA verschuldigd; deze vergoeding is verschuldigd door de ondernemingen die op 1 januari van het boekjaar op de lijst van alternatieve-financieringsplatformen zijn vermeld.

Deze bedragen zijn bij koninklijk besluit vastgelegd en worden jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA.

Niet-betaling van de jaarlijkse vergoeding kan tot sancties leiden.

Een alternatieve-financieringsplatform is een onderneming

  • die geen gereglementeerde onderneming is
  • en die bij wijze van gewone professionele activiteit alternatieve-financieringsdiensten verstrekt op Belgisch grondgebied, ook als dat niet haar hoofdactiviteit is.