Professionelen

A.4. Is de Belgische crowdfundingwet van toepassing op alle alternatieve-financieringsdiensten die in België worden verstrekt of aangeboden?

De Belgische crowdfundingwet is niet van toepassing op ondernemingen die

  • enkel mededelingen verspreiden over aanbiedingen van beleggingsinstrumenten en die geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben bij het resultaat van deze aanbiedingen;
  • alternatieve-financieringsdiensten enkel aan de volgende beleggers verstrekken of aanbieden:
    • rechtspersonen;
    • gekwalificeerde beleggers;
    • minder dan 150 personen.

Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2016.