Professionelen

A.6. Is er een overgangsregime voor crowdfundingplatformen die al actief waren voor 1 februari 2017?

De Belgische crowdfundingwet treedt in werking op 1 februari 2017.

Ondernemingen die al alternatieve-financieringsdiensten verleenden voor 1 februari 2017 moeten de FSMA daar ten laatste op 31 maart van op de hoogte brengen, door een registratieformulier aan de FSMA te bezorgen.

Ondernemingen die geen gereglementeerde onderneming zijn zullen een voorlopige vergunning van de FSMA krijgen als ze deze kennisgeving hebben gedaan. Ze moeten ten laatste op 31 mei 2017 een volledig vergunningsdossier indienen. Hun volledige vergunning blijft gelden tot de FSMA over hun definitieve vergunning heeft beslist.