Professionelen

C.4. Kan het financieringsvehikel gecontroleerd worden door de ondernemer-emittent die het financiert?

Het financieringsvehikel kan worden gecontroleerd door de ondernemer-emittent die het financiert. Dit neemt niet weg dat het financieringsvehikel de deelneming in de ondernemer-emittent moet beheren in het uitsluitend belang van de beleggers. De dienstverlener mag de instrumenten die zijn uitgegeven door het financieringsvehikel niet commercialiseren als niet is voldaan aan die voorwaarde.

Bovendien, als de ondernemer-emittent het gebruikte financieringsvehikel controleert, is hij, naast de dienstverlener, medeverantwoordelijk voor de naleving van de specifieke wettelijke verplichtingen die gelden wanneer een beroep wordt gedaan op een financieringsvehikel.

Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.

Een financieringsvehikel is dus

  • een uitgever van beleggingsinstrumenten;
  • die geen instelling voor collectieve belegging is;
  • die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
  • die gefinancierd wordt door beleggers.

Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.

In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

  • commerciële activiteit;
  • artisanale activiteit;
  • liberale activiteit; 
  • vastgoedactiviteit;
  • industriële activiteit.