Consumenten

In principe wordt uw aanvullend pensioen uitbetaald wanneer u met pensioen gaat. Op dit principe bestaan een aantal uitzonderingen en overgangsmaatregelen die u kan nalezen in 'Wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen opvragen?'

Zodra u uw wettelijk pensioen aanvraagt bij de Federale Pensioendienst, zal uw pensioeninstelling hier automatisch van op de hoogte worden gebracht. 

De pensioeninstelling zal u dan contacteren en u volgende informatie bezorgen: 

  • Het bedrag van het uit te betalen aanvullend pensioen;
  • Op welke manier dit bedrag wordt uitbetaald: in een kapitaal of een rente;
  • Wanneer het een kapitaal is, wordt uitgelegd dat u dit kapitaal kan omzetten in een rente;
  • Welke gegevens de pensioeninstelling nodig heeft om te kunnen uitbetalen (bv. uw bankrekeningnummer).

Nadat u de pensioeninstelling de gevraagde gegevens heeft bezorgd (bv. uw bankrekeningnummer), zal uw aanvullend pensioen binnen de 30 dagen worden uitbetaald.

Vanaf 2016 heeft de wet een bijkomende bescherming voorzien: als uw aanvullend pensioen 6 maanden nadat u met pensioen bent gegaan nog niet is uitbetaald, dan zal u hiervan per brief op de hoogte worden gebracht.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info