Hoe weet ik of ik recht heb op een aanvullend pensioen? Hoe kan ik mijn aanvullende pensioenrechten terugvinden?

Of en door wie er voor u één of meerdere aanvullende pensioenen worden opgebouwd en welke pensioeninstellingen dit beheren, kan u in principe opzoeken op basis van de verkregen pensioenfiches, het pensioenreglement of andere documenten. U kan natuurlijk ook informatie vragen aan uw (voormalige) werkgever (of sectorale inrichter).

Het is echter mogelijk dat u niet meer over deze documenten beschikt. Soms komt het voor dat de verzekeringsonderneming die op de documenten vermeld wordt, ondertussen niet meer bestaat, bijvoorbeeld door een fusie of een overname, en u daardoor niet meer weet waar uw geld zich bevindt. Misschien bent u al verschillende malen van job veranderd en daardoor bij verschillende pensioenplannen aangesloten en ziet u door het bos de bomen niet meer.

Om een oplossing te bieden voor deze problemen kan u sinds oktober 2016 via de website www.mypension.be een overzicht terugvinden van al uw pensioenrechten:

  • van uw wettelijk pensioen (eerste pijler);
  • van het aanvullend pensioen (tweede pijler) dat u opbouwt als zelfstandige en/of als werknemer. U vindt er de gegevens terug over de pensioenplannen waarbij u als actieve zelfstandige of actieve werknemer bent aangesloten, maar ook over de pensioenplannen waarbij u nog bent aangesloten op basis van een voorgaande tewerkstelling.

Om toegang te krijgen tot uw gegevens, moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met een token. Dit doet u door op de link 'mijn aanvullend pensioen' te klikken.

Welke informatie u precies op www.mypension.be kan terugvinden, leest u hier.

De pensioeninstellingen hebben elk jaar tot 30 september de tijd om aan www.mypension.be de stand van uw aanvullende pensioenrechten op 1 januari van dat jaar door te geven. Dit wil zeggen dat indien u www.mypension.be raadpleegt vóór 30 september, het mogelijk is dat de informatie niet volledig up to date is.

Bijvoorbeeld:

Jan heeft tijdens zijn carrière op 3 plaatsen gewerkt, waar hij telkens aangesloten was bij een pensioenplan. De 3 pensioeninstellingen die de pensioenrechten van Jan beheren, moeten de stand van Jans rechten op 1 januari 2017 aan www.mypension.be meedelen vóór 30 september 2017:

  • Pensioeninstelling 1 laadt de gegevens op in maart 2017;
  • Pensioeninstelling 2 laadt de gegevens op in april 2017;
  • Pensioeninstelling 3 laadt de gegevens op in september 2017.

Als Jan zich in augustus 2017 aanmeldt op www.mypension.be, zullen zijn gegevens niet volledig zijn: hij zal dan enkel de gegevens kunnen zien die door Pensioeninstelling 1 en Pensioeninstelling 2 zijn opgeladen. Om zeker te zijn dat hij een volledig beeld heeft van de stand van zijn aanvullende pensioenrechten op 1 januari 2017, moet hij wachten tot oktober 2017.

Ieder jaar worden de gegevens over uw aanvullende pensioenrechten die beschikbaar zijn op www.mypension.be, samengebracht in een overzicht in PDF-formaat. Dit overzicht kan u downloaden en uitprinten.
Indien u op www.mypension.be uw persoonlijk e-mailadres achterlaat, wordt u elk jaar per e-mail verwittigd zodra een geactualiseerd overzicht beschikbaar is.

Het overzicht van uw aanvullende pensioenrechten wordt ook jaarlijks naar uw eBox gestuurd. De eBox is een persoonlijke, beveiligde elektronische brievenbus van de sociale zekerheid, waarin de overheid voor u bestemde vertrouwelijke documenten kan plaatsen. Indien u gebruik wenst te maken van de eBox, moet u deze eerst activeren via de website www.mysocialsecurity.be. Hiervoor heeft u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig. U kan er uw persoonlijk e-mailadres achterlaten, zodat u hierop verwittigd wordt telkens er een nieuw document in uw eBox verschijnt.

Welke informatie u op www.mypension.be kan terugvinden, leest u hier.

Ga zeker eens een kijkje nemen op www.mypension.be om de stand van uw aanvullend pensioen te raadplegen. Een correct zicht op het inkomen dat u na uw pensioen zal krijgen (door het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen samen) kan u helpen bij de financiële planning van uw oude dag.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Op deze website vindt u een overzicht van al uw pensioenrechten samen op één plaats:

  • van uw wettelijk pensioen (eerste pijler);
  • van het aanvullend pensioen (tweede pijler) dat u opbouwt als zelfstandige en/of als werknemer.

Werknemers: Meer info