Consumenten

Kan ik mijn aanvullend pensioen opnemen na mijn uitdiensttreding?

U kan uw pensioenreserve niet laten uitbetalen op het ogenblik dat u uit dienst treedt: u moet wachten tot u met pensioen gaat. Het aanvullend pensioen van de tweede pijler is immers bedoeld als een aanvulling op het wettelijk pensioen, waardoor een aangeslotene de uitbetaling van zijn aanvullend pensioen in principe pas kan verkrijgen op het ogenblik van zijn pensionering. Meer informatie.

Het is ook niet mogelijk om uw aanvullende pensioenreserve op een spaarrekening te plaatsen of samen te voegen met het bedrag dat u al heeft opgebouwd in het kader van pensioensparen (derde pijler).