Consumenten

Het faillissement van uw werkgever maakt op zichzelf nog geen einde aan uw arbeidsovereenkomst. Het is aan de curator om te beslissen of hij uw lopende arbeidsovereenkomst al dan niet verder uitvoert. Enkel bij een ontslag is er sprake van een uittreding en kan u zelf het initiatief nemen om uw verworven reserve over te dragen naar een andere pensioeninstelling.

Meer informatie over de keuzemogelijkheden bij uittreding.

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info