Consumenten

Als algemene regel geldt dat uw aanvullend pensioen wordt uitbetaald op het ogenblik van uw pensionering, dit is op het moment waarop uw wettelijk rustpensioen daadwerkelijk ingaat. In principe is het niet mogelijk om uw aanvullend pensioen op te vragen vóórdat uw wettelijk pensioen ingaat. Meer informatie over 'Wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen opvragen'. Het faillissement van uw werkgever verandert hier niets aan.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info