Consumenten

Wanneer moet ik beslissen wat ik met mijn pensioenreserve ga doen?

Zodra u de uittredingsfiche ontvangt, heeft u 30 dagen de tijd om uw keuze mee te delen aan de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of de pensioeninstelling.

Wanneer u deze termijn van 30 dagen laat verstrijken zonder een keuze te maken, zal uw pensioenreserve in het pensioenplan van uw vroegere werkgever of sector blijven zonder wijziging van de pensioentoezegging.

Dit is echter niet definitief. Indien u dit wenst, kan u nadien nog een andere optie kiezen:

Indien u meerdere keren van job verandert, is het ook mogelijk om uw pensioenreserve telkens mee over te dragen.

Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

  • In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
  • Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.

Werknemers: Meer info