Consumenten

Het is mogelijk dat u als gevolg van de Coronacrisis genoodzaakt bent om uw beroepsactiveiten te staken: omdat de sluiting van uw zaak verplicht wordt opgelegd door de overheid of omdat het moeilijk is om de voorzorgsmaatregelen, zoals social distancing, na te leven. Ook indien u aan het werk kan blijven, is het mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een gedaalde omzet.

De vraag rijst hoe dit te rijmen valt met de opbouw van een aanvullend pensioen en de hieraan verbonden overlijdensdekking.

  • In het kader van een VAPZ-overeenkomst kan u in beginsel (tot een bepaald plafond) zelf bepalen hoeveel bijdragen u dit jaar wenst te storten voor de opbouw van uw aanvullend pensioen.

Indien u door de coronacrisis in moeilijker vaarwater terecht komt, zou u ervoor kunnen opteren om de betaling van de bijdragen aan te passen aan uw financiƫle mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de pensioeninstelling die uw aanvullend pensioen beheert (dit kan een verzekeringsonderneming of pensioenfonds zijn).

  • Indien uw VAPZ een overlijdensdekking bevat, raden we u aan om in de overeenkomst na te gaan of deze behouden blijft indien u de bijdragebetaling zou verminderen of stopzetten. Ook dit kan u navragen bij de pensioeninstelling die uw aanvullend pensioen beheert.
  • Hetzelfde geldt indien aan uw VAPZ een solidariteitsluik is gekoppeld.

De sector van de verzekeringsondernemingen heeft aangekondigd dat indien u ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen zou ondervinden, uw verzekeraar of tussenpersoon (vb. makelaar) zich zal inzetten om een geschikte oplossing te vinden.

Meer informatie over het VAPZ.