Consumenten

Wanneer u uit dienst treedt voordat u met pensioen kan gaan, dan kan u uw aanvullend pensioen nog niet opnemen. Wel blijft u recht hebben op het bedrag dat u op dat moment al heeft opgebouwd volgens de regels van het pensioenplan.

Uiteraard kan u in dat geval geen aanspraak maken op het volledige pensioen, waarop u recht zou hebben gehad wanneer u gedurende de volledige loopbaan binnen de onderneming of de bedrijfssector actief was gebleven. Maar de pensioenrechten die u op het ogenblik van de uitdiensttreding al heeft opgebouwd, zijn van u en kunnen u niet meer worden ontnomen.

Die opgebouwde pensioenrechten worden verworven reserves en verworven prestaties genoemd.
Ze worden vermeld op de jaarlijkse pensioenfiche en op de fiche die u ontvangt wanneer u uit dienst treedt.

Meer informatie over hoe de verworven reserves en verworven prestaties worden berekend en over welke mogelijkheden u beschikt bij uitdiensttreding.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info