search_api_autocomplete

Wat is het Contactpunt Klokkenluiders?

  • Het Contactpunt Klokkenluiders laat toe om potentiële of daadwerkelijke inbreuken op de financiële wetgeving aan de FSMA te melden. Klokkenluiders (“meldende personen”) kunnen helpen om wantoestanden op te sporen, te laten aanpakken en gepast te laten bestraffen.
  • Het Contactpunt Klokkenluiders dient niet om een klacht in te dienen als cliënt bij een financiële instelling of om een persoonlijk conflict met de werkgever of medecontractant te signaleren. Voor vragen van consumenten en voor klachten bestaan andere communicatiekanalen zowel binnen als buiten de FSMA. Een overzicht van die instanties en hun specifieke rol vindt u op de website van de FSMA.